skansen

Łowicz Skansen Maurzyce

Maurzyce – skansen pod Łowiczem

Skansen w Maurzycach pod Łowiczem to wycieczka w świat wiejskiej architektury z przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku. Oprócz chałup i stodół znajdą się też…